Vårt fritidshem

Välkommen till fritidshemmet Solen!
Vi är ett åldersintegrerat fritidshem, från förskoleklass till år 3.
Vi har öppet kl. 06.30-17.30 alla vardagar.

Telefonnummer:
018-727 56 80 eller 018-727 56 81
0722-54 40 81 eller 0722-09 76 52

Fritidsverksamheten
Verksamheten bygger på Skolverkets, kommunens och skolans rekommendationer och mål.
Vi strävar efter att skapa en stimulerande, meningsfull och utvecklande miljö för att få trygga och självständiga individer.

Fritidshemmet har en Utvecklingsgrupp tillsammans med en av skolans förstelärare. Vi arbetar med bland annat språkutvecklande arbetssätt och den röda tråden mellan skola och fritidshem.

Vi lägger stor vikt vid social kompetens, identitetsutveckling, känslomässig utveckling och ansvarstagande. 

Skolverket har uppmärksammat vårt fina arbete på vårt fritidshem!
Se filmen här!

Uppdaterad: