Fritidshem

Välkommen till Liljeforsskolans fritidshem Solen!


Fritids Solen har öppet kl. 06.30-17.30 alla vardagar.

Telefonnummer:
018-727 56 80 eller 018-727 56 81
0722-54 40 81 eller 0722-09 76 52

Fritidsverksamheten
Verksamheten bygger på Skolverkets, kommunens och skolans rekommendationer och mål.
Vi strävar efter att skapa en stimulerande, meningsfull och utvecklande miljö för att få trygga och självständiga individer.

Vi lägger stor vikt vid social kompetens, identitetsutveckling, känslomässig utveckling och ansvarstagande. Eleverna är åldersintegrerade.

Fria val
Vår verksamhet genomsyras av elevinflytande. För oss är det viktigt att alla barn blir sedda och hörda. Elevernas egna intressen, önskemål och förslag lägger grunden för vår verksamhet. Aktiviteter som vi erbjuder eleverna är exempelvis idrott, experiment, IT, skapande, utevistelse på skolgården och i närområdet, Stop Motion m.m.

Vi samarbetar även med idrottsföreningar som ger eleverna möjlighet att prova t.ex. innebandy, teater, fotboll etc.

Skolverket har uppmärksammat vårt fina arbete på vårt fritidshem!
Se filmen här!

Uppdaterad: