Fritidshem

Välkommen till Liljeforskolans fritidshem!


På fritidshemmet finns det två avdelningar, Lilla Solen (förskoleklass) och Stora Solen (år 1-3).
Vi har öppet kl. 06.30-17.30 alla vardagar. Öppning och stängning sker alltid på Stora Solen.

Telefonnummer:
Lilla Solen 0722-544081
Stora Solen 018-727 56 80

Infobrev februari 2017.docx (DOCX, 940 KB)
Infobrev mars april 2017.docx (DOCX, 270 KB)

Fritidsverksamheten

Verksamheten bygger på Skolverkets, kommunens och skolans rekommendationer och mål.
Vi strävar efter att skapa en stimulerande, meningsfull och utvecklande miljö för att få trygga och självständiga individer.

Vi lägger stor vikt vid social kompetens, identitetsutveckling, känslomässig utveckling och ansvarstagande. Eleverna är åldersintegrerade och vi har ett stort samarbete mellan Lilla- och Stora Solen. 


Fria val

Vår verksamhet genomsyras av elevinflytande. För oss är det viktigt att alla barn blir sedda och hörda. Elevernas egna intressen, önskemål och förslag lägger grunden för vår verksamhet. Aktiviteter som vi erbjuder eleverna är exempelvis idrott, experiment, IT, skapande, utevistelse på skolgården och i närområdet, Stop Motion m.m.
Vi samarbetar även med idrottsföreningar som ger eleverna möjlighet att prova t.ex. innebandy, teater, fotboll etc.


12 maj 2017