Kurator

 Hej!

Jag heter Lisa och jobbar som skolkurator här på Liljeforsskolan.
Min huvuduppgift som skolkurator är att finnas till för elever, lärare och föräldrar som behöver råd och stöd. Med fokus på elevernas välmående erbjuder jag stödsamtal - både enskilt och i grupp.

Till mig kan du komma om du vill prata med en vuxen.

Du kanske har det jobbigt hemma? Svårt att koncentrera dig i skolan? Känner dig ensam/utanför/mobbad eller är orolig för något annat som händer i ditt liv just nu?
Inga problem är för stora eller små och jag lyssnar gärna!

Om du som är elev vill ha en tid för samtal hos mig kan du be din lärare att kontakta mig. Du kan också komma förbi mitt rum på skolan och kolla om jag har tid. Om jag inte har tid just då kan vi boka en tid.

Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Det betyder att det du berättar, stannar hos mig.
Ibland behöver jag prata med lärare eller annan personal, men då frågar jag dig som är elev om det är okej. Om jag däremot misstänker att en elev far illa på något sätt, har jag som skolkurator anmälningsskyldighet och gör en så kallad ”orosanmälan” till Socialförvaltningen.

Jag kan hjälpa till i kontakten med olika myndigheter eller andra verksamheter.
Det kan exempelvis vara Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Socialtjänsten, Polisen m.m.
Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam och stödgrupp och har ett nära samarbete med övrig personal.

Jag finns på skolan måndag-torsdag klockan 08.00-16.30 

Telefonnummer: 0725-81 95 60
E-post: lisa.stahlberg@uppsala.se

2 maj 2018