Kurator

Jag  heter Warsan Ali och arbetar som skolkurator på Liljeforsskolan. Jag är en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolpsykolog, specialpedagoger, logoped och skolsköterska.

Jag arbetar utifrån handlingsplaner och handleder lärare i psykosociala frågor. Jag arbetar även förebyggande genom att ge vägledning och stöd till elever och skolpersonal. Jag fokuserar på att eleverna ska må bra och utvecklas positivt.

Ni är varmt välkommen att kontakta mig!

Warsan Ali
Kurator

Telefon: 018-727 59 03
E-post: warsan.ali@uppsala.se

Uppdaterad: