Kurator

Jag heter Marianna Eriksson och arbetar som skolkurator på Liljeforsskolan. 
Som skolkurator finns jag tillgänglig för att lyssna på och stötta dig som är elev på skolan. Det kan gälla olika saker, till exempel hur du har det i skolan, med kompisar eller hemma. Det kan vara vad som helst som påverkar hur du mår, både stora och små bekymmer. Även föräldrar är varmt välkomna att kontakta mig. Jag kan ha enskilda samtal av olika karaktär och jobba med grupper. Jag kan också hjälpa till i kontakten med myndigheter eller andra verksamheter, exempelvis Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Som skolkurator ingår jag även i skolans elevhälsoteam och stödgrupp.

Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att jag har sekretess och det som sägs hos mig stannar hos mig. I vissa fall har dock kuratorn anmälningsskyldighet,vilket betyder att om det framkommer att någon under 18 år far illa Det kan t.ex. handla om droger, misshandel, övergrepp eller kriminalitet så bryts tystnadsplikten och en orosanmälan görs till Socialtjänsten.

 

För att komma i kontakt med mig så går det bra att komma till mitt rum på skolan (om jag sitter i samtal är dörren stängd), ringa, sms:a, maila eller prata med någon lärare/annan skolpersonal som kan hjälpa till att kontakta mig.

Jag är på skolan:

Måndagar 9.00-17.00
Tisdagar 8.00-17.00
Torsdagar 8.00-17.00
Fredagar 8.00-16.00

Varmt välkommen att ta kontakt! 

Telefon: 0725-81 95 60
E-post: Marianna.Eriksson@uppsala.se

14 september 2017