Kurator

Jag heter Therese Mahlberg och arbetar som skolkurator på Liljeforsskolan. Jag finns på skolan alla dagar i veckan.

Jag arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom att ge stöd och vägledning till elever, föräldrar och skolpersonal i psykosociala frågor. Jag har enskilda samtal av olika slag samt jobbar med grupper.  

Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam och stödgrupp, och jag har ett särskilt ansvar för att följa upp elever med hög skolfrånvaro. Jag kan också hjälpa till i kontakten med myndigheter eller andra verksamheter, exempelvis socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Jag har tystnadsplikt.

Välkommen att ta kontakt!

Therese
Telefon: 018-727 59 03 eller 072-581 95 60

E-post: therese.mahlberg@uppsala.se

Uppdaterad: