Välkommen till Liljeforsskolan

Liljeforsskolan är belägen i ett stort grönområde. Skolan har fräscha lokaler som är ombyggda för samverkan och med grupprum som skapar möjligheter till att arbeta i mindre grupper. På skolan finns drygt 300 elever från förskoleklass till år 5. Vi har en stor nyrenoverad skolgård med gott om plats för lek och spel.

Trygga barn i skolan är grunden för god inlärning. Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga i skolan och vi gör stora satsningar på ett förebyggande arbete, bl.a. i form av ett kontinuerligt arbete med relationsfrämjande övningar (Kompis) i klasserna, Stödgruppen samt ett väl fungerande elevhälsoteam.
Språket är det viktigaste redskapet för god kommunikation och inlärning. På Liljeforsskolan har vi byggt upp ett Språkprogram som går som en röd tråd genom hela skolan.

Alla elever har rätt till en likvärdig skola och att uppnå kunskapskraven. Vårt mål är att alla elever som har behov av stöd ska få det stöd de behöver för att tillgodogöra sig sin utbildning i skolan. 

Här kan du läsa om skolans regler kring foto och filmning Liljeforsskolan.pdf (PDF, 243 KB)