Här hittar du våra kontaktuppgifter:

 

Rektor
Stina Hultén
Bitr. rektor
Karin Molin
Verksamhetsansv. Fritids
Helena Ek
Skoladministratör
Maria Benneborg
Skolsköterska
Daniel Brander
Skolpsykolog
Suzan Murman Svahn
Kurator
Therese Mahlberg
Specialpedagog
Anna Ohlsén
Speciallärare
Reem Zarra
Ansvarig digitalisering
Anna Eriksson
Logoped
Tina Sandström
Uppdaterad: