Kontakt

Här nedan kan du hitta mailadresser till all personal. Tänk på att under skoldagens lektioner har inte all personal möjlighet att besvara mail direkt.

Välkommen att ta kontakt om du har frågor och funderingar!