Här hittar du våra kontaktuppgifter:

 

bild på elevhälsan

Rektor
Stina Hultén
Skolsköterska
Daniel Brander
Verksamhetsansv. Fritids
Helena Ek
Bitr. rektor
Karin Molin
Kurator (föräldraledig)
Therese Mahlberg
Skolpsykolog
Suzan Murman Svahn
Specialpedagog
Anna Ohlsén
Skoladministratör
Maria Benneborg
Logoped
Tina Sandström
Kurator
Lisa Ståhlberg
Specialpedagog
Reem Zarra
2 maj 2018