Elevråd

Uppdragsbeskrivning för Liljeforsskolans elevråd
Elevrådet skall:

* ta tillvara elevernas intresse
* verka för en god arbetsmiljö på skolan
* verka för klassråden och elevrådets utveckling
* ge elevrådsrepresentanter insikt i den demokratiska beslutsgången
* ge elevrådsrepresentanter en viss utbildning i skolans arbetsmiljö
* planera in datum för elevrådsmöten i god tid

Representanter läsåret 21/22:
FA - Nur och Suleyman
FB - Adham och Jafta
1 Eken - Berfin och Josef
1 Björken - Yaasir och Aliyah
1 Lönnen - Dicle och Tima
2A - Millian och Tim
2B - Aristeas och Adonias

3A - Naima
3B - Imanuel och Dexter
4A - Ibrahim och Kennda
4B - Spiros och Helin
5A - Tabitha och Maryam
5B - Duke och Zaria
5C - Sham och Mohamad

Här kan du läsa mer om elevrådsrepresentanternas uppdrag (DOCX, 38 KB)

 

Uppdaterad: