Elevråd

Uppdragsbeskrivning för Liljeforsskolans elevråd
Elevrådet skall:

* ta tillvara elevernas intresse
* verka för en god arbetsmiljö på skolan
* verka för klassråden och elevrådets utveckling
* ge elevrådsrepresentanter insikt i den demokratiska beslutsgången
* ge elevrådsrepresentanter en viss utbildning i skolans arbetsmiljö
* planera in datum för elevrådsmöten i god tid

Representanter läsåret 20/21:
FA - Yaasir och Cecilia
FB - Aaliyah och Samad
FC - Dicle och Tim
1A - Hasan och Deborah
1B - Ilias och Mariam
2A - Mohammad och Naima
2B - Alva och Emanuel

3A - Nawedullah och Ayan
3B - Shayaan och Iris
4A - Tabitha och Mariam
4B - Duke och Zara
4C - Sham och Mohamed
5A - Obaidullah och Kennzi
5B - Adyan och Emma

Här kan du läsa mer om elevrådsrepresentanternas uppdrag (DOCX, 38 KB)

 

Uppdaterad: