Elevråd

Uppdragsbeskrivning för Liljeforsskolans elevråd
Elevrådet skall:

* ta tillvara elevernas intresse
* verka för en god arbetsmiljö på skolan
* verka för klassråden och elevrådets utveckling
* ge elevrådsrepresentanter insikt i den demokratiska beslutsgången
* ge elevrådsrepresentanter en viss utbildning i skolans arbetsmiljö
* planera in datum för elevrådsmöten i god tid

Representanter läsåret 18/19:
F LF - Vivian och Abodi
F RE - Raiyan och Milia
1 LF - Hugo och Ruaa
1 RE - Azra och Hebron
2 LF - Alexander och Anshuman
2 RE - Elias och Hilka

3 LF - William och Tila
3 RE - Danilo och Max
4A - Leonita och Imad
4B - Alexandra
5A - Lana och Robina
5B - Apollo och Sidra

Här kan du läsa mer om elevrådsrepresentanternas uppdrag (DOCX, 38 KB)

 

Uppdaterad: