Elevråd

Uppdragsbeskrivning för Liljeforsskolans elevråd
 
Elevrådet skall:

* ta tillvara elevernas intresse
* verka för en god arbetsmiljö på skolan
* verka för klassråden och elevrådets utveckling
* ge elevrådsrepresentanter insikt i den demokratiska beslutsgången
* ge elevrådsrepresentanter en viss utbildning i skolans arbetsmiljö
* planera in datum för elevrådsmöten i god tid

Representanter läsåret 17/18:
F RE 
Ali                              
Joline suppleant     

1 RE
Elias                            
Hilka suppleant

2 RE
Danilo                              
Max suppleant 

3 RE
Lena                                      
Yousif suppleant       

F LF
Lina                       
Hugo suppleant      

1 LF
Zhera             
Alexander suppleant   

2 LF 
Obaidullah                                 
Luham suppleant            

3 LF
Elva                                         
Godswill suppleant

4A 
Ali                                          
Marija suppleant          

4B  
Elma                                            

5A 
Einar                                   
Aleksandra suppleant  

5B
Lara                 
Omar  suppleant       

Här kan du läsa mer om elevrådsrepresentanternas uppdrag (DOCX, 38 KB)

Uppdaterad: