Arbetslag år 4-5

Amanda Bylund
Ulrika Sjölén
Anna Håkansson
Wesam Nabhany
Madeleine Lind
Katarina Olsson
Maryam Darban
Lisa Bäcklund
Alessandro Bulla
Eeva Torvi Lind
Alin Mohidin
Hanna Leijonhufvud (föräldraledig)
Uppdaterad: