Arbetslag år 4-5

Amanda Bylund (föräldraledig)
Ulrika Sjölén
Heidi Gillgren
Maja Frisell (tjänstledig)
Anna Håkansson
Wesam Nabhany
Hanna Leijonhufvud
Katarina Olsson
Maryam Darban
Lisa Bäcklund
Alessandro Bulla
Eeva Torvi Lind
Uppdaterad: