Förskoleklass

Förskoleklass är en verksamhet som omfattas av av Skolplikten. Det betyder att om Du inte gör något Skolval kommer Ditt barn att placeras på närmaste skola som har ledig plats. Verksamheten följer grundskolans läsår och barnen går i skolan fem timmar per dag.
Om du behöver fritidshemsplats för ditt barn måste du söka det separat. Plats på fritidshem är avgiftsbelagd. Nytt från 1 augusti 2017 är att vårdnadshavare måste studera eller arbeta för att ha rätt till plats på fritids.

Skolval 2021
Alla föräldrar som har barn födda 2015 kommer att erbjudas att önska skola inför hösten 2021. Du kommer att få ett brev från kommunen med all information den 11 januari 2021. Skolvalet är öppet 11 januari- 1 februari.
Behöver du hjälp med Skolvalet är du välkommen att kontakta Kommuninformationen på Stationsgatan 12. 

Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats. Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar. Syskonförtur gäller inom 2 km.Om ditt barn inte omfattas av valet i januari kan du ändå när som helst under året ansöka om att byta skola.

eBarnUngdom
Det är kommunens web-tjänst eBarnUngdom ska användas för Skolvalet. Det är också där du också söka plats på fritids.
När du sökt plats på fritids kommer Du att få ett erbjudande om plats. Detta erbjudande måste besvaras av båda vårdnadshavare för att platsen ska registreras. Först därefter kan Ditt barn börja på fritids.

För att använda web-tjänsten krävs att du har e-legitimation eller inloggningsuppgifter. Saknar du inloggning kan du enkelt beställa det på eBarnungdoms hemsida. Det tar 3-4 dagar att få hem det med post.

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

 

Uppdaterad: