Förskoleklass

Vad roligt att du är intresserad av våra förskoleklasser!

Förskoleklass är en verksamhet som omfattas av av Skolplikten. Det betyder att om Du inte gör något Skolval kommer Ditt barn att placeras på närmaste skola som har ledig plats. Verksamheten följer grundskolans läsår och barnen går i skolan fem timmar per dag.
Om du behöver fritidshemsplats för ditt barn måste du söka det separat. Plats på fritidshem är avgiftsbelagd. 

Skolval 2022
Alla föräldrar som har barn födda 2016 kommer att erbjudas att önska skola inför hösten 2022. Du kommer att få ett brev från kommunen med all information den 11 januari 2022. Skolvalet är öppet 11 januari- 31 januari.
Behöver du hjälp med Skolvalet är du välkommen att kontakta Antagning grundskola, antagning.grundskola@uppsala.se eller 0771-727 001.

Mitt skolval
Det är kommunens web-tjänst Mitt skolval som ska användas för Skolvalet. Du loggar in med bank-ID. Tjänsten öppnar 11 januari. Om du saknar bank-ID så kontakta Antagning grundskola så hjälper de dig.

Söka fritids
Plats på skolans fritidshem söker du i eBarnUngdom, på kommunens hemsida. När du sökt plats på fritids kommer Du att få ett erbjudande om plats. Detta erbjudande måste besvaras av båda vårdnadshavare för att platsen ska registreras. Först därefter kan Ditt barn börja på fritids.

För att använda web-tjänsten krävs att du har bank-ID.

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

 

Uppdaterad: