Rektorns sida

 

Rektorsbrev Läslovsbrev vecka 43

Skolstarten läsåret 20/21
Nu har våra drygt 300 härliga och nyfikna elever hunnit gå 9 veckor i skolan den här terminen. Ett nytt läsår har inletts med nya utmaningar och möjligheter. Vi har förutom ordinarie skolarbete bland annat haft Skoljoggen, dagliga rastaktiviteter, besök på naturskolan, utelektioner, utflykter med mera. Vi på Liljeforsskolan arbetar mycket med rörelse och rastaktiviteter då det gynnar elevernas inlärning.
Eleverna har också fått besöka vårt nya fina bibliotek som de kommer att få börja använda vecka 45. Fritids kommer redan under läslovet att börja använda sig ab biblioteket. Barnen är mycket glada och förväntansfulla över att få börja använda biblioteket!

Covid-19
Simundervisning kan innebära en ökad smittrisk med busstransport och ökad rörelse i samhället. Simundervisningen pausas fram till 3 november. Däremot är det jättebra om ni hemma går och simmar med era barn!

Alla medarbetare i grundskolan som inte arbetar med elever eller barngrupp ska arbeta hemifrån vecka 44.
Fritidspersonalen arbetar och fritids är öppet för de barn som är i behov av det. Vi rekommenderar att ni som kan ha era barn hemma har det för att minska spridningen av Covid-19.

Vad gäller utvecklingssamtal så kommer vi endast att ha
utvecklingssamtal via TEAMS eller via telefon för att minska smittrisken.
Vi vill också påminna er om att hämta och lämna barn ute på skolgården.
Vad gäller fritids så har de egna restriktioner på lämning och hämtning. Tack för att ni följer dem!

Fritids
Under höstterminen har personalen på skolan APT dessa datum:
3/11, 1/12
Dessa dagar kommer inte ordinarie personal att vara på fritids och därför är det önskvärt att ni hämtar era barn tidigare dessa dagar, d.v.s. senast 15.45.

Läsårsdata
18/12 julavslutning
18/12 - 11/1 - jullov
11/1 Skola och fritids stängt för planeringsdag
12/1 skolstart
Vecka 8 sportlov
22/3 Fritids stängt för planeringsdag. Skolan är öppen som vanligt.
Vecka 13 påsklov (29/3 - 5/4)
30/4-LOVDAG
13/5 - 14/5 LOVDAGAR
Skolavslutning torsdag 10/6

Vi vill uppmana er om att resa på loven och inte under terminens gång.
Läs så mycket du bara kan och orkar under lovet! Gå gärna in på läslov.se och få en massa bra
tips.

Med detta vill jag önska er ett skönt och vilsamt läslov!
Med vänlig hälsning
Kim Milint
Rektor

Uppdaterad: