Rektorns sida

Hej!

Sommaren är nu snart över och det är snart dags för våra efterlängtade elever att komma tillbaka till oss. Skolstarten för våra elever är redan nu på tisdag den 16/8 kl.09:00-13:00. Alla elever träffas ute på skolgården, på stora kullen, där lärarna kommer att fånga upp sina grupper.

Från och med onsdagen 17/8 är det enligt ordinarie schema och vi börjar kl. 08:10.

I skolansvärld har vi rutiner och regler att förhålla oss till, men även förändringar som vi måste hantera. De förändringar som uppstått är bl. a följande:

-  I förskoleklass kommer en ny lärare att börja hos oss, Annelie Elgh heter hon och startar slutet av september.

-  Charlotta Danielsson kommer numera att arbeta som SVA-lärare tillsammans med Maryam Darban, i syfte att grunda och stärka språket för våra elever som behöver det.

-   Anna Ohlsen, vår specialpedagog kommer denna termin att vara tjänstledig. Att hitta en vikarie för henne har inte varit lätt, Reem Zarra vår speciallärare, kommer att fördela sin tid så att de elever som har behov av stöd får det.

-   Lärarna har en studiedag den 30/9, vilket innebär att skolan är stängd men fritidshemmet är öppet för de elever som har plats där.

-   Vi fick väldigt många ledighetssansökningar under förra läsåret. Som skola har vi skollagen och skolplikten att ta hänsyn till, vilket innebär att vi inte kan godkänna ledigheter hur som helst. Eleverna ska under ett läsår gå 178 dagar i skolan och vid undantag/synnerliga skäl kan jag bevilja ledigheter (ex vid begravningar). Sedan har jag full förståelse för att situationer uppstår i livet som kräver att man måste resa iväg etc, men jag måste ta hänsyn till skolans uppdrag. Ansökningar för ledighet måste även ansökas 1-2 veckor innan, så lärarna tillsammans med mig hinner se över ärendet.

-  Vad det gäller undervisningen på Liljeforsskolan kommer vi i år ha ett trelärarsystem på två klasser. Det innebär att vi har två basklasser och tre lärare. 

-   Nytt i år är även ”Digitala formuläret”. Detta är ett system som alla kommunala skolor ska börja använda och är ett uppdrag från nämnden. Digitala formuläret är en plattform där ni vårdnadshavare ska få fylla i alla de uppgifter vi behöver i skolan digitalt. Syftet är att underlätta för er vårdnadshavare med alla papper som ska fyllas i och skickas tillbaka till skolan, men även för att det ska minska skolors administrativa hantering. Vi har inte fullt kommit igång med detta men kommer att påbörja arbetet denna termin. Mer information/påminnelser kommer att skicks ut senare under terminen för er som inte börjat fylla i.

Vi på Liljeforsskolan ser framemot ett nytt läsår med er och våra elever!

 

Vi ses tisdag den 16/8 kl.09:00 på skolgården!

 

Silav Sjövall
rektor

 

Uppdaterad: