Rektorns sida

 

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Mitt namn är Kim Milint och jag är ny rektor här på Liljeforsskolan sedan 26/8–2019. Jag har gått runt i alla klasser och hälsat på era barn. I klasserna möttes jag av glada barn, ett högt engagemang på lektionerna och god arbetsro. Det blev jag väldigt glad över! Jag har flera års erfarenhet av arbete i skolan som lärare för åk F-6, skolledning och skolutveckling men också som biträdande rektor. Jag ser samarbetet mellan skolans alla verksamheter som en viktig framgångsfaktor.

Tydlighet och struktur är viktiga ledord inom skolan då eleverna får veta vad som förväntas av dem samt att tydlighet och struktur i klassrummet skapar studiero och trygghet. Tydlighet och uppföljning av målen leder till bättre kunskapsresultat och kan också ge eleverna möjlighet att utvecklas och få rätt till stöttning. För att nå högre måluppfyllelse här på Liljeforsskolan kommer vi på skolan att fokusera mycket på bedömning för lärande. Ett viktigt område att fokusera på är elevernas läsförmåga eftersom den finns i alla ämnen. Vi uppmanar alla elever till att läsa hemma en liten stund varje dag! Samarbetet mellan skola och fritids är också mycket viktigt för att ge alla elever en trygg och meningsfull verksamhet under hela dagen. ”Min vision och ambition är goda studieresultat för eleverna och en skola där elever och medarbetare trivs med varandra. Liljeforsskolan är en fantastisk arbetsplats som sjuder av kunskapande, kreativitet, engagemang, demokrati, värme och omtanke. Jag kommer att göra allt jag kan för att tillsammans med vår fantastiska personal ytterligare förbättra och utveckla verksamheten.” Ett tydligt samarbete mellan personal och vårdnadshavare är också mycket viktigt eftersom det skapar trygghet för eleverna. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med skolans fantastiska och engagerade personal få fortsätta att utveckla Liljeforsskolan.
Ni är också varmt välkomna på föräldramöte:
1/10 åk F-3 17.30-19.00
3/10 åk 4-5 18.00-19.30

Med vänlig hälsning Kim Milint

Uppdaterad: