Sjukanmälan och ledighet

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du i Skola24 på telefonnummer 0515-777 601.

Via en telefonsvarare trycker du in ditt barns personnummer och anmälan är klar. Du måste sjukanmäla varje dag som ditt barn är frånvarande.

Frånvaroanmälan ska göras senast 8.00 samma dag för att läraren ska hinna få informationen innan skoldagen börjar.

OBS! Sjukanmälan ska ske av förälder eller annan vårdnadshavare, inte av eleven själv.

Ledighet

Vi förväntar oss att vårdnadshavare planerar så att semesterresor och annan ledighet infaller på elevernas lov. Alla skoldagar är viktiga så vi vill att våra elever ska vara i skolan alla dagar.

På Liljeforsskolan får klasslärare bevilja ledighet högst 3 dagar per läsår. Övrig ledighet beviljar rektor.

Vi tar hänsyn till följande faktorer vid beviljande av ledighet:

* vikten av ledighet

* tidigare frånvaro/ledighet

* hur kunskapsutvecklingen ser ut

Ansök alltid i god tid innan resor och biljetter bokas.

Om ledighet beviljas under terminen förväntas vårdnadshavare tillsammans med eleven ta ansvar för det skolarbete eleven missar.

Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs.


Frånvaro
Här kan du läsa mer om arbetsgång vid hög frånvaro.

Uppdaterad: