Stödgruppen

Stödgruppen
Stödgruppen träffas varannan vecka och har ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv på skolans verksamhet och organisation. Gruppen arbetar generellt med frågor som handlar om likabehandling samt konkret med ärenden kring diskriminering och kränkningar. 

Här kan du läsa om skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete:

Kort plan mot diskriminering-kränkande behandling 2020-2021 (PDF, 790 KB)

I Stödgruppen ingår:
Helena Ek, fritidsansvarig
José Minotta, lärare 
Mimmi Thorlak, lärare 
Anna Håkansson, lärare
Caroline Fröman, kurator
Sanna Sörman, skolsköterska

Kompis
På Liljeforsskolan anser vi att det är viktigt att eleverna själva är delaktiga i att skapa en god atmosfär på skolan. För att åstadkomma detta arbetar vi bland annat med relationsfrämjande övningar i alla klasser en gång i veckan. Detta tillfälle kallar vi Kompis. All pedagogisk personal är med när klasserna arbetar med Kompis.

Raster
Ett väl fungerande rastvärdssystem är viktigt för att skapa en trygg miljö på skolan. På skolan har vi arbetat fram gemensamma regler för rastaktiviteter tillsammans med alla elever.

Vi har också en rastvärdsbeskrivning. Den finns i miniformat på nyckelband som vikarier och andra tillfälliga rastvärdar kan använda sig av. Alla rastvärdar har alltid reflexväst på sig så att de syns ordentligt ute på skolgården.

Här kan du läsa våra trivselregler och vad skollagen säger om trygghet och studiero:
Regler 2019.pdf (PDF, 331 KB)

Kränkningsanmälan
I Skollagen står det att om personal på skolan får veta att en elev tycker sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, måste den personalen anmäla händelsen till rektor.
När rektor får veta att en elev tycker att hen har blivit utsatt för kränkande behandling, måste rektorn anmäla det till huvudmannen. Rektorn ska utreda händelsen och planera för hur skolan ska se till att det inte händer igen.
Information om kränkande behandling 2020.pdf (PDF, 127 KB)

Information om kränkande behandling engelska 2020.pdf (PDF, 73 KB)

Information om kränkande behandling arabiska 2020 (PDF, 192 KB)

 

Uppdaterad: