Vårt samarbete med Röda Korset

Redan 2003 startade vårt projekt med Röda korset. Vår första tanke med projektet var klassmorfar/klassmormor men idag heter det "Vuxna i skolan".

Vårt mål var att eleverna skulle få ha fler vuxna omkring sig. Vuxna som inte hade en yrkesroll på skolan utan bara kunde finnas i deras närhet. En extra liten guldkant under skoldagen. Genom åren har våra frivilliga från Röda Korset haft sagoläsning, pyssel och bakning på fritids, schack-skola, första hjälpen, lässtöd eller bara funnits med under lektioner med en hjälpande hand. De flesta frivilliga finns här en dag i veckan.

Alla som vill delta i "Vuxna i skolan" lämnar utdrag ur Polisregistret, samt skriver under både kommunens sekretessblankett samt Röda Korsets tysthetslöfte.

Idag finns verksamheten på flera skolor. Här kan du läsa mer:
http://kommun.redcross.se/uppsala/vara-verksamheter/barn/vuxna-i-skolan/

Under pandemin har arbetet varit pausat men nu är det igång igen!

Uppdaterad: