Arbetslag fritids Solen

Vill du komma i kontakt med fritids? Telefonnummer är 018-727 56 80 eller 018-727 56 81.
Om du vill skicka SMS: 072-709 76 52 eller 072-254 40 81

Therese Granberg
Wesam Nabhany
Musa Milisic
Jenny Grönholm Liljedahl
Eeva Torvi Lind
Maria Asplund
Sandra Sandberg
Alin Mohidin
Theo Dest
Malin Rönn
Linn Persson (tjänstledig)
Maria Winberg (tjänstledig)
Ellen Lövgren(föräldraledig)
Synthia Rahman (föräldraledig)
Asmae Aittaddart (föräldraledig)
Verksamhetsansv. Fritids
Helena Ek
Uppdaterad: