Rastaktiviteter

Vi har rastaktiviteter varje dag!

Rastaktivitetsgruppen planerar och organiserar aktiviteter/lekar för eleverna på rasterna. Ett förebyggande socialt arbete som ger eleverna meningsfulla raster och skapar en tryggare utemiljö.

Rörelsesatsning i skolan 
Under läsåret deltar vi i "Rörelsesatsning i skolan", i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF-SISU Uppland)
Satsningen består av främjande arbete för barns rätt till rörelse. Målet är att få ut fler elever i föreningslivet. 

Uppdaterad: