Pep Skola

Liljeforsskolan är en del av Pep Skola!

Det betyder att vi jobbar medvetet med hälsa och rörelse.
Bland annat har vi:

* "Bra start", morgongympa för alla ute på skolgården en gång i veckan. 

* Alla klasser har 20 minuters extra rörelse schemalagt varje dag, förutom rasterna.

* Alla elever erbjuds rastaktiviteter varje dag. Det finns också en rastbod med gott om utesaker att låna på rasterna. 

Uppdaterad: