Elevhälsa

Elevhälsa är ett område där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever.

I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor. Teamet träffas varje vecka och följer upp insatser kring elever och arbetar övergripande med elevhälsofrågor.

Liljeforsskolans Elevhälsoplan 170228.pdf (PDF, 336 KB)

Under våren blev hela Elevhälsoteamet hbtq-certifierat. Här kan du läsa mer om vad det betyder, www.uppsala.se/hbtq

regnbågsflagga

Uppdaterad: