Elevhälsa

Elevhälsa är ett område där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever.

I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor. Teamet träffas varje vecka och följer upp insatser kring elever och arbetar övergripande med elevhälsofrågor.

Liljeforsskolans Elevhälsoplan 18/19.pdf (DOC, 304 KB)

Under våren blev hela Elevhälsoteamet hbtq-certifierat. Här kan du läsa mer om vad det betyder, www.uppsala.se/hbtq

regnbågsflagga

Uppdaterad: