Skolsköterska

Jag heter Daniel Brander och arbetar som skolsköterska på Liljeforsskolan.

Elevhälsan är kostnadsfri och erbjuder hälsosamtal, vissa hälsoundersökningar, hälsofrämjande arbete, lättare sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Skolläkare
Vår skolläkare heter Helena Salonen Ros. Hon erbjuder konsultation om skolrelaterade problem och har tidsbokad mottagning på skolan några gånger per termin. Tid till skolläkaren bokas via mig.

Tystnadsplikt
Jag och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt.

Hälsobesök
Jag träffar elever i förskoleklass tillsammans med vårdnadshavare för ett hälsobesök. Därefter träffar jag eleverna i år 2 och 4 för ett hälsobesök. På ett hälsobesök pratar man tillsammans om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Välkommen att kontakta mig!

Telefon: 018-727 58 89
daniel.brander@uppsala.se

Uppdaterad: