Skolsköterska

Vi har en skolsköterska som heter Daniel Brander.

Elevhälsan är kostnadsfri och erbjuder hälsosamtal, vissa hälsoundersökningar, hälsofrämjande arbete, lättare sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Skolläkare
Skolläkaren heter Helena Salonen Ros. Hon erbjuder konsultation om skolrelaterade problem och har tidsbokad mottagning på skolan några gånger per termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Tystnadsplikt
Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt.

Hälsobesök
Skolsköterskan träffar elever i förskoleklass tillsammans med vårdnadshavare för ett hälsobesök. Därefter träffar eleverna i år 2 och 4 skolsköterskan för ett hälsobesök. På ett hälsobesök pratar man tillsammans om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Välkommen att kontakta honom!

Telefon: 018-727 58 89
daniel.brander@uppsala.se

Uppdaterad: