Frånvaro

Skolans arbetsmiljö kan i sig främja närvaro eller bidra till att frånvaro uppstår. En god lärandemiljö med undervisning som anpassas till den enskilda elevens behov, främjar motivationen till att delta i utbildningen.

Skolan följer upp elevernas frånvaro en gång per månad och bevakar frånvaro på 15% eller mer. Tidig upptäckt och tidiga insatser vid hög frånvaro är framgångsfaktorer för att få tillbaka elever i undervisningen. Skolan ska därför skyndsamt utreda orsaken till elevens frånvaro och vid behov upprätta ett åtgärdsprogram som beskriver vilka insatser som ska genomföras för att öka skolnärvaron.

Här kan du läsa mer om arbetsgången vid hög frånvaro. (PDF, 114 KB)

Uppdaterad: