Här hittar du våra kontaktuppgifter:

 

bild på elevhälsan

Skolsköterska
Lea Leinander
Rektor
Stina Hultén
Verksamhetsansv. Fritids
Helena Ek
Bitr. rektor
Karin Molin
Specialpedagog
Anna Ohlsén
Linda Sjölander
Skoladministratör
Maria Jansson
Kurator
Therese Mahlberg
Skolpsykolog
Suzan Murman Svahn
Logoped
Tina Sandström
7 mars 2017