Pristagare av årets stipendium

Bästa kompis:
Akrem Saleh, förskoleklass
Zena Hawija, år 3

Bästa resultat i skolarbetet:
Farina Chowdury, år 5
Thierno Omar Camara, år 2

Bästa skolmässiga utveckling:
Nuha Mahbia Rahman, år 2
Saidia Mohamed Maar, år 519 januari 2017