Liljeforsskolan får utmärkelse för hållbar utveckling!

Skolverket har gett Liljeforsskolan utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Liljeforsskolan har, som andra skola i Uppsala, fått utmärkelsen för sitt arbete med att integrera frågeställningar runt bland annat sociala och ekonomiska frågor, miljö och delaktighet. Liljeforsskolan har även visat kontinuitet i hållbarhetsarbetet med koppling till styrdokumenten, vilket också är ett av kraven för att få utmärkelsen.
-Att alla på skolan jobbar tillsammans mot de nationella målen och alltid sätter elevens bästa i centrum är nyckeln i vårt framgångsrika arbete med hållbar utveckling, Stina Hultén, rektor på Liljeforsskolan.

 

 

 

Uppdaterad: