Liljeforsskolan får åter utmärkelse för hållbar utveckling!

Skolverket har åter gett Liljeforsskolan utmärkelsen Skola för hållbar utveckling!

Liljeforsskolan har åter fått utmärkelsen för sitt arbete med att integrera frågeställningar runt bland annat sociala och ekonomiska frågor, miljö och delaktighet. Liljeforsskolan har även visat kontinuitet i hållbarhetsarbetet med koppling till styrdokumenten, vilket också är ett av kraven för att få utmärkelsen.
-Att alla på skolan jobbar tillsammans mot de nationella målen och alltid sätter elevens bästa i centrum är nyckeln i vårt framgångsrika arbete med hållbar utveckling säger Stina Hultén, rektor på Liljeforsskolan.

 

 

 

Uppdaterad: