Helena Ek

Helena Ek är verksamhetsansvarig på fritids och socialpedagog. Här berättar Helena om hur det är att jobba på Liljeforsskolan.

 Helena Ek

Älskar mitt jobb

Vi har en positiv stämning på skolan, det finns en tydlig framtidstro och personalen är engagerad. Jag har arbetat här i 17 år och älskar mitt jobb. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund bland annat genom att ha ämnet kompis på schemat. Då arbetar vi med relationsfrämjande övningar, värderingsövningar och tar även upp olika ämnen som delaktighet, tillgänglighet och sociala medier. Eleverna är med och diskuterar och påverkar. Det skapar en bra gemenskap på skolan.

Aktiva raster med mycket rörelse

Det är roligt att se hur kul eleverna har på rasterna. Då ordnar vi aktiviteter som alla kan vara med på. Eleverna får välja vad de vill göra och de kan till exempel spela innebandy eller King. Eller så kan de vara med i olika lekar som rastaktivitetsansvariga erbjuder. Genom rastaktiviteterna rör eleverna mycket på sig, vilket ger lugn och koncentration i klassrummet. Aktiviteterna bidrar också till trivseln och tryggheten som vi har på skolan. Vi är också delaktiga i Rörelsesatsning i skolan, ett projekt i samarbete med Riksidrottsförbundet.

Fantastisk skolgård

På skolgården trivs jag allra bäst. Den är fantastisk. Vi har olika gungor, parkour- och klätterställning, basket-, innebandy- och fotbollsplaner. Runt skolgården är det stora grönområden och det är långt till trafikerade gator, som skolan mitt i byn.

Samarbetar med idrottsföreningar

Vi samarbetar också med lokala idrottsföreningar. De kommer till skolan och genomför aktiviteter med eleverna. De tillfällena brukar vara väldigt uppskattade och leder i många fall till att eleverna blir intresserade av en viss sport. Det bidrar i sin tur till en bra social miljö för eleverna.  

Agnes Trolte

Lärare

"Vi har ett alldeles nytt bibliotek som hela skolan använder flitigt."

Läs intervjun med Agnes

Ibrahim Yusuf

Elev, årskurs 3

"Jag skulle tipsa kompisar som inte går på Liljeforsskolan att börja här."

Läs intervjun med Ibrahim

Yara Luthon

Elev, årskurs 5

"Jag lär mig mycket och har vänner här."

Läs intervjun med Yara

Alva Jonsson Stefansson

Elev, årskurs 2

"Jag har en bra känsla när jag går till skolan på morgonen."

Läs intervjun med Alva

Uppdaterad: