Agnes Trolte

Agnes Trolte är lärare i årskurs 2. Hon är förstelärare och undervisar i matematik, NO och bild. Här berättar Agnes om hur det är att jobba på Liljeforsskolan.

 Agnes Trolte

Studiero i klassrummet

I många av klasserna på skolan är vi två lärare. Det gör att vi kan dela upp klasserna i mindre grupper. Eleverna blir mer delaktiga och vi kan erbjuda dem fler arbetssätt. Vi lärare får även bättre förutsättningar att se alla elever och ge dem de utmaningar och den stöttning som de behöver. Eftersom vi använder flera klassrum för en klass blir också det fysiska utrymmet större.

Vi har många olika möbler och eleverna kan ofta välja hur de ska sitta på lektionerna. Det bidrar till studiero vilket i sin tur främjar elevernas lärande. Alla klasser har även 30 minuter kompis på schemat varje vecka. Då arbetar vi med värdegrunden och vår arbetsmiljö på skolan.    

Nytt bibliotek i mysig miljö

Vi har ett alldeles nytt bibliotek som hela skolan använder flitigt. Eleverna går dit klassvis för att låna böcker. Men vi har också undervisning i biblioteket ibland. Det är en mysig miljö med sittpuffar, mjuka kuddar och avskilda arbetsplatser. Ett jättehärligt och inbjudande rum, som en upplysningssal. Och vi jobbar mycket med läsning. För läsglädje och läsförståelse ger så goda förutsättningar i andra ämnen. 

Nyfikna och engagerade elever

Jag gillar samtalen med eleverna, som vi har i klassrummet. De är nyfikna, engagerade och tycker det är roligt att diskutera och reflektera inom olika områden. Det är härligt när eleverna får aha-upplevelser, som när de förstår en strategi eller när de upptäcker ett mönster i matematiken. Det riktigt lyser i ögonen på dem. Och när de har egna idéer. Nu jobbar vi till exempel med att göra en faktabok om kroppen utifrån deras förslag.

Det är extra roligt att undervisa i matematik, tycker jag. Eleverna gillar verkligen problemlösning och de längtar efter de lektionerna. Det är också viktigt att arbeta med laborativa inslag i matematiken. Det finns så mycket bra olika material att använda för att öka förståelsen hos eleverna. Nyligen vek vi till exempel flygplan och mätte hur långt de kunde flyga. Det var en engagerande och rolig aktivitet.

Stora grönområden och aktiv skolgård

Vi har otroliga grönområden runt skolan trots att vi ligger nära stadskärnan. Med de fria gröna ytorna runt skolan kan vi ha en del av undervisningen utomhus. Vi har till och med som ett miniklassrum ute med bord och bänkar, för att kunna ha lektioner utomhus. Skolgården och alla rastvärdar erbjuder många olika aktiviteter för eleverna, både på rasterna och fritids. 

Helena Ek

Verksamhetsansvarig fritids och socialpedagog

"Jag har arbetat här i 17 år och älskar mitt jobb."

Läs intervjun med Helena

Yara Luthon

Elev, årskurs 5

"Jag lär mig mycket och har vänner här."

Läs hela intervjun med Yara

Ibrahim Yusuf

Elev, årskurs 3

"Jag skulle tipsa kompisar som inte går på Liljeforsskolan att börja här."

Läs intervjun med Ibrahim

Alva Jonsson Stefansson

Elev, årskurs 2

"Jag har en bra känsla när jag går till skolan på morgonen."

Läs intervjun med Alva

Uppdaterad: