Vårt Kompis-arbete

Kompis är en del i Liljeforsskolans satsning när det gäller att arbeta med olika former av relationsfrämjande övningar och värderingsövningar. Ämnet finns som en fast tid på schemat en gång i veckan, då alla klasser arbetar med de här frågorna på olika sätt. Den lektionen kallar vi för Kompis.

Helena Ek och Nehad Sammar har lite extra ansvar för Kompis och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på skolan. De stöttar Kompisarbetet både i klasser och individuellt, samt hjälper till att utreda och åtgärda om kränkningar förekommer.  I vissa fall har de även kontakt med er föräldrar. Helena arbetar främst med elever i förskoleklass till år 3 och Nehad jobbar med elever i 4:an till 5:an.

Helena och Nehad är ute på de flesta raster som eleverna har.

På Liljeforsskolan finns även en Stödgrupp som arbetar med frågor kring kränkningar och diskriminering. Det övergripande ansvaret för arbetet har rektor.

Information om kompis på arabiska 2017.pdf (PDF, 209 KB)

Information om kompis -17 engelska.pdf (PDF, 172 KB)

Om ni vill veta mer är ni välkomna att kontakta Helena och Nehad:

helena.ek@skola.uppsala.se

nehad.sammar@skola.uppsala.se

30 augusti 2017