Vårt Kompis-arbete

Kompis är en del i Liljeforsskolans satsning när det gäller att arbeta med olika former av relationsfrämjande övningar och värderingsövningar. Ämnet finns som en fast tid på schemat en gång i veckan, då alla klasser arbetar med de här frågorna på olika sätt. Den lektionen kallar vi för Kompis.

Helena Ek har lite extra ansvar för Kompis och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på skolan. Hon stöttar Kompisarbetet både i klasser och individuellt, samt hjälper till att utreda och åtgärda om kränkningar förekommer.  I vissa fall har hon även kontakt med er föräldrar. 

Helena är ute på de flesta raster som eleverna har.

På Liljeforsskolan finns även en Stödgrupp som arbetar med frågor kring kränkningar och diskriminering. Det övergripande ansvaret för arbetet har rektor.

Här kan du läsa våra regler och vad skollagen säger om trygghet och studiero:
Regler 2019.pdf (PDF, 331 KB)

Här kan du läsa mer om vårt arbete med Kompis:
information om kompis till vårdnadshavare -19 arabiska.pdf (PDF, 126 KB)

Information om kompis -19 engelska.pdf (DOC, 60 KB)

Om ni vill veta mer är ni välkomna att kontakta Helena:

helena.ek@skola.uppsala.se

 

Uppdaterad: