Qualis

Som första skola i Uppsala är vi mycket stolta över att ha blivit Qualis-certifierade! Dessutom med höga poäng!

                                                                                                    

Granskningen gjordes i maj 2019 och i slutrapporten kan man bland annat läsa:
"Skolan når de högsta poängen inom de allra flesta områden. De framgångsfaktorer vi upplever är den höga andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen, en blandning av lärare med lång erfarenhet och lärare med nyare erfarenhet samt ett stort antal övergripande grupper, med representanter för de olika arbetslagen, som alla “kuggar i varandra” på ett mycket professionellt sätt."

Uppdaterad: