Sommaren 2018

Sommaravslutningen är tisdagen den 12 juni. Eleverna samlas i sina klassrum 8.10 som vanligt. Avslutningen börjar sen 9.00 ute på skolgården.

FÖLJANDE DAGAR HAR FRITIDS HELT STÄNGT FÖR PLANERING:
FREDAGEN DEN 15 JUNI

TORSDAGEN DEN 16 AUGUSTI
FREDAGEN DEN 17 AUGUSTI

5 mars 2018