Skolstart augusti 2019

Skolan börjar för alla elever måndagen den 19 augusti kl. 9.00
Första skoldagen slutar alla elever 13.00. Fritids har öppet som vanligt. Även fritidsklubben på Gränbyskolan har öppet. 

Fredagen den 27 september är det studiedag och alla elever är lediga. Fritids och fritidsklubb kommer att ha öppet för alla som har behov av omsorg.

21 maj 2019