Höstterminen 2018

OBS! FÖLJANDE DAGAR HAR FRITIDS HELT STÄNGT FÖR PLANERING: Torsdagen den 16 augusti och fredagen den 17 augusti har fritids Solen stängt för planering.

Skolan börjar för alla elever måndagen den 20 augusti kl. 9.00
Välkomna!

Söker du plats på skolan för ditt barn så kontakta Antagningen grundskola.
Har du frågor runt busskort så kontakta avdelningen för skolskjuts.
Du når båda via telefon 0771-727 001

Vill du söka plats på fritids eller fritidsklubb så hänvisar vi till kommunens web-tjänst EBarnUngdom. www.ebarnungdom.uppsala.se

2 mars 2018