Hösten 2018

OBS! FÖLJANDE DAGAR HAR FRITIDS HELT STÄNGT FÖR PLANERING:
TORSDAGEN DEN 16 AUGUSTI
FREDAGEN DEN 17 AUGUSTI

Skolan börjar för alla elever måndagen den 20 augusti kl. 9.00

2 mars 2018