Höst och vinter 2018/2019

Torsdagen den 18 oktober slutar alla elever 12.30.

Skolan har höstlov 29 oktober - 2 november.
Fritidshem och fritidsklubb har öppet för de som anmält behov.

Julavslutningen är torsdagen den 20 december.
Vårterminen 2019 börjar tisdagen den 8 januari enligt schema.

OBS! Fritids Solen har helt stängt måndagen den 7 januari.


Söker du plats på skolan för ditt barn så kontakta Antagningen grundskola. Har du frågor runt busskort så kontakta avdelningen för skolskjuts. Du når båda via telefon 0771-727 001

Vill du söka plats på fritids eller fritidsklubb så hänvisar vi till kommunens web-tjänst EBarnUngdom. www.ebarnungdom.uppsala.se

10 oktober 2018