Skolpsykolog

Jag heter Suzan Murman Svahn och arbetar som psykolog på Liljeforsskolan. Jag ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagoger, kurator, logoped och skolsköterska.

Jag arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom att ge stöd, råd och vägledning till elever, föräldrar och skolpersonal. Detta sker genom till exempel samtal och handledning. I de fall frågetecken finns kring elevers inlärning, kan jag göra utredningar. Jag deltar också i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling, samt arbetar med uppdrag på mer organisatorisk nivå i skolan.

Jag arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta mig för rådgivning.

Suzan
Telefon: 018 – 727 59 18
E-post: suzan.murman-svahn@uppsala.se

 

Uppdaterad: