Logoped

Jag heter Tina Sandström och arbetar som logoped på Liljeforsskolan.

Som logoped arbetar jag såväl indirekt som direkt gentemot eleverna på skolan som har tal- och/eller språksvårigheter. Jag stöttar elever direkt med behandlingsperioder, en-till-en eller i mindre grupp, där vi fokuserar på språkligaförmågor eleven/eleverna behöver stärka. Indirekt stöttar jag genom handledning och konsultation till skolans personal. Mitt arbete verkar för att främja en god språklig och kommunikativ miljö i skolan.

De logopediska insatserna på individ-, grupp- eller organisationsnivå ska syfta till att eleverna ska uppfylla målen i skolan. Jag ingår i skolans elevhälsoteam där jag även får mina uppdrag och jag deltar ofta vid elevhälsomöten. Jag arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt.

För att komma i kontakt med mig så går det bra att ringa, maila eller prata med någon lärare/annan skolpersonal som kan hjälpa till att kontakta mig. Jag är på skolan måndagar, tisdagar samt fredagar 8.00-16.30.

Ni är varmt välkommen att kontakta mig!

Tina Sandström
Telefon: 018 – 727 58 44        
E-post: tina.sandstrom@uppsala.se

Uppdaterad: